Möt dom andra grupperna :

 • Antal : 19

 • Ålder : 13 to 19

 • Mötestillfällen: 1 – 2 möten i månaden på olika dagar.

 • Startades : 01:a september 2016

 • Plats: Ungdomens hus 51:an i Skellefteå

 • Ungdomsledare: Jan Hult, Stefan Schönfeldt & Linda Granberg

 • Språk :  Svenska & Engelska

 • Erfarenheter av ungdomsutbyten : Gruppen har deltagit i ett utbyte i Frankrike och kommer arrangera ett utbyte kring Migration (Frankrike, Spanien, Sverige, Bulgarien, UK-NI, Finland)

 • Kontakt: europadirektvasterbotten(at)skelleftea.se 

 • Multimedia: Den svenska lokala grupen i Skellefteå producerar video rapporter. Bestämmer områden, tar bilder, producerar filmer som sprids via sociala media och Youtube.

 • Evenemang: The svenska lokala gruppen arrangerar och deltar olika publika evenemang så som debatter eller information om Europeiska frågor (medborgarskap, informationstillgång, migranter/flyktingar…)

 • Utbyten: Några av ungdomarna har deltagit i utbyten inom ERASMUS +, så som mottagande och deltagande i annat utbyte. 

 • Övrigt: Alla i gruppen vill gärna delta i utbyten med andra ungdomar via nätet, alla som pratar engelska eller svenska. Några kan tänka sig att ta emot ungdomar från andra länder eller besöka andra länder även om projektmedel saknas. Vi har startat en tidning.

The svenska lokala gruppen har bestämt sig för att arbeta med 3 områden 2017-2018 : 

 • Topic 1 :  Migration och integration

 • Topic 2 : Sociala media 

 • Topic 3 : Jämställdhet och Genus