• Antal : 18

 • Ålder : 11 to 22

 • Möten : 1 möte varannan vecka på lördagar

 • Skapades: 01:a september 2016

 • Plats: Puget-Théniers – Landsbygdsområde i södra Frankrike (Alpes-Maritimes)

 • Ungdomsarbetare: Alexandra Peyret, Vincent Cazajous & Nathalie Grilli

 • Språk : Franska, Engelska

 • Erfarenhet av ungdomsutbyten : Gruppen har haft ett bilateral utbyte i Danmark och har själva arrangerat ett multilateralt utbyte kring Migration (Frankrike, Spanien, Sverige, Bulgarien, UK-Nordirland)

 • Kontakt : cied.paca@gmail.com  + 33 (0)4 93 03 16 01

 • Multimedia : Den franska lokalgruppen i Puget använder videorapporter. Dom bestämmer omrdåen, fotograferar, skapar videos som dom sedan sprider via social media.

 • Eveneamang: TDen franska lokalgruppen ordnar själva eller deltar i olika eveneamng riktade mot allmänheten som debatter mm för att dela med sig av inforamtion kring olika europeiska frågor (europeiskt medborgarskap, tillgång till information, migranter/flyktingar…)

 • Utbyten: några av ungdomarna i den franska lokalgruppen har redan deltagit i ungdomautbyten inom programmet ERASMUS +, genom att ta emot deltagare. Några har varit till Danmark som deltagare utanför ERASMUS + programmet.

 • Övrigt: Alla i gruppen är villiga att förverkliga olika former av utbyten både via internet som verkliga med ungdomar från vilket annat europesikt land som helst som pratar engelska och/eller franska. Några är villiga att med stöd från orgnasiationen ta emot och vara värd för ungdomar som vill besöka oss även ifall det är utanför projektet. Dom har startat en tidning.

Den franska lokalgruppen har bestämt sig för att arbeta med 3 områden 2017-2018 : 

 • Område 1 : Klimatförändringar 

 • Område 2 : Teknologi (utveckling, nya uppfinningar, påverkan på människan…) 

 • Område 3 : Mass Media 

Och huvudområdet för projektet : 

Möt dom andra grupperna