Lokala grupper av Ungdomsreportrar

Här följer en presentation av varje Lokal Grupp : vilka de är, var kommer de ifrån, vilka områden de vill undersöka, vilka multimediarapporter de kommer producera … Du kan även kontakta en grupp ifall du vill: använda dig av en multimediarapport, vara med i en debatt eller organsiera ett utbyte … 

 Välj Lokal Grupp :

Bulgarien ¦ Frankrike ¦ Kroatien ¦ Italien ¦ Finlnd ¦ Spanien ¦ Polen ¦Sverige ¦ Slovakien ¦ UK-NI

Frankrikes LG

The French Local Group

Slovakiens LG

The Slovakian Local Group

Bulgariens LG

The Bulgarian Local Group

Kroatiens LG

The Croatian Local Group

Italiens LG

The Italian Local Group

Spaniens LG

The Spanish Local Group

UK-NI LG

The Northern Ireland Group

Svenska LG

The Swedish Local Group

Finnish MediaLab group

The Finnish Local Group

Polens LG

The Polish local group