Möt dom andra grupperna :

 • Antal : 12

 • Ålder : 11 to 22

 • Möten : 1 till 2 möten per månad. Eftermiddagar 

 • Skapad : 01:a september 2016

 • Plats : Košice – Östra Slovakien

 • Ungdomsarbeatre : Katarína Pezlarová

 • Språk : Slovakiska, Engelska

 • Erfarenhet av utbyten : Gruppen har deltagit i bilaterala möten i Ukraina, Storbritannien, Rumänien 

 • Kontakt: regionalna.inovacna.agentura@gmail.com  + 421 (0)905 597 254

 • Multimedia : Den slovakiska lokalgruppen i Košice använder sig av video rapporter. Dom bestämmer områden, fotograferar, skapar filmer som sprids via sociala media.

 • Evenemang : Den slovakiska lokalgruppen deltar i eller ordnar olika evenemang för allmänheten så som debatter. De sprider också information om olika europesika frågor (europeiskt medborgarskap, tillgång till information, migranter/flyktingar…)

 • Utbyten: några av ungomdarna inom den slovakiska gruppen har redan deltagit i ungdomsutbyten inom ERASMUS + så som mottagnade part. Några av dom har träffat ukrainska, turkiska och brittiska ungdomar i Ukraina och Storbritannien utanför ERASMUS + programmet. 

 • Övrigt: Alla i gruppen är intresserade av att delta i utbyten av alla slag med deltagare som kan engelska eller slovakiska, via internet eller verkliga utbyten.  Några är villiga att ta emot besökare från andra länder även ifall de kommer på besök utanför ungdomsutbytet. 

Gruppen har bestämt sig för at arbeta med 3 områden under 2017-2018 : 

 • Område 1 : Klimatförändringar 

 • Område 2 : Teknologi (utveckling, nya uppfinningar, påverkan på människan…) 

 • Område 3 : Mass Media 

Och huvudområdet för projektet : 

 • Huvudområde  : Migranter och därigenom flyktingar (isolerade minderåringar, inställning…)