Hitta din projekt partner

Här kan du hitta Din nya projekt partner för ditt webb- eller verkliga ungdomsutbyte.

Den här webbplattformen möjliggör det det för er att hitta olika projektpartners från helt olika typer av organsiationer, även om organsiationen inte alls är av samma struktur som er egen. Du kanske vill samarbeta med en kommun, en icke statlig myndighet, en privat förening eller en offentlig förvalfning …. här kan du hitta alla. Det är bara välja.

Alla organisationer på denna plattform arbetar med ungdomar och söker ständigt nya samarbetspartners för olika typer av ungdomsprojekt eller projekt riktade mot ungdomar.

Foyer Rural CEPAGE –

Icke statlig och icke vinstgivande organisation – Frankrike – Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) – Kontakt  : Nathalie Grilli

Foyer Rural CEPAGE är en mindre icke vinstdrivande organisation placerad i en ruralt område i södra Frankrike i bergsområdena.  

I arbetet med ungdomar, kan Foyer Rural CEPAGE erbjuda:

— Utbildning och kurser för arbetssökande ungdomar  (16-25 years) ;
– Ökad delaktighet som medborgare genom att använda interaktiva metoder både som utbildning och kurser ;
– ungdomsutbyten både via nätet och verkliga utbyten. 
 

Vi samarbetar gänra med andra organisationer/partners inom detta område. 

Tio personer arbetar inom vår organisation : 3 med ungdomar som fokus, 1 av dem är särskilt utbildad till ungdomsledare.

 

Foyer Rural CEPAGE – Avenue Miss Pell 06260 Puget-Théniers- France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact @foyer-rural-cepage.com

Euro – Net

Organisation : Icke vinstgivande förening – Italien- Potenza – Kontact  : Antonino Imbesi

EURO-NET är en icke vinstdrivande  organisation som är medlem eller indirekt medlem med 58 internationella nätverk (5 vilka är EU nätverk: EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT and EBN-EUROPEAN BUSINESS & INNOVATION CENTRE NETWORK).

EURO-NET ger barn, ungdomar och vuxna olika service i form av:

– informations- och projekt utveckling

– anordnar olika workshops, utbyten ochkulturella, konstnärliga och/eller sport aktiviteter

– undersökningar och forskning

– rådgivning, kris support och förebyggande arbete

– e-learning, nätverkande, partnerskap, träningskurser och workshops

– publikationer, tidningar och webbsidor.

 

Vi har deltagit i mer än 385 Europeiska projekt, speciallet inom Youth in Action, Socrates, Leonardo, LLP, Progress, Daphne, Life, E-Aid, Culture, Creative Europe, Erasmus Plus (KA1 and KA2), Representation in Italy of E.C., European Youth Foundation, Council of Europe, etc.

 

EURO-NET – Europe Direct Basilicata, Vicolo Luigi Lavista, 3, 
85100 Potenza ITALY,  E-mail: euro-net@memex.it
Tel: +39.0971.23300

Informacijski centar Europe Direct Šibenik

Organisationen : Lokal myndighets organisation- Šibenik/ Šibenik-Knin County/ Croatia – Kontakt  : Antonio Barišić

Staden Šibenik är en lokal myndighets organisation med ansvar för planering och implementering av aktiviteter kopplade till urbanisering, ekonomi och företagsutveckling, verktyg, social välfärd, barnomsorg, utbildning, trafik, civilskydd, etc. 

Inom ungdomsområdet kan staden Šibenik erbjuda:

– Utbildning av ungdomsarbetare (16-25 years) ;

– Ökat deltagande bland ungdomar kopplat till medborgarskap genom interaktiva metoder kring utbildning och träning; 

– ungdomsutbyten

VI ser gärna ett samarbete med andra inom detta område. 

Staden Šibenik har 100 anställda: 4 arbetar specifikt med ungdomar, 1 är erfaren ungdomsledare.

 

Staden Šibenik – Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik – Croatia – + 385 (91) 2789 766 – antonio.barisic@sibenik.hr

Foyer Rural CEPAGE

Private status : non for profit organisation – France – Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) – Contact  : Nathalie Grilli

Foyer Rural CEPAGE is a small non for profit organisation located in a rural area in south of France in a montaneous area.  

In the field of youth, the Foyer Rural CEPAGE offers :

Training courses for unemployed young people (16-25 years) ;

Youth awareness to citizenship using participatory methods of training and education ; 

– youth exchanges both real and virtual ones.

We are ready to cooperate with any kind of partner in these fields. 

Ten people are working in the organisation : 3 dedicated to youth field, 1 of them is an experimented youth leader.

 

Foyer Rural CEPAGE – Avenue Miss Pell 06260 Puget-Théniers- France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact @foyer-rural-cepage.com

New Horizons Association – Partner

Organisation : Icke vinstdrivande organsiation – Bulgarien – Smolyan (Rhodope mountains) – Kontakt  : Stoyanka Lyuncheva

New Horizons Association är en icke vinstdrivande organisation, vi finns i det regionala centret i bergsområdet i södra delen av Bulgarien.  

Inom ungdomsområdet erbjuder New Horizons Association:

– Bli en del av MEDIALAB (5-10 ungdomar mellan 12 till 18 år) ;

– Delta i olika träningkurser (1 ungdom mellan 17 till 25) så som volontär/frivilligarbetare.

Vi samarbetar gärna med andra partners inom detta område. 

Fyra personer arbetar inom vår organisation med olika uppgifter.

 

New Horizons Association – 14 Bulgariq blvd., 4700 Smolyan, Bulgaria + 359 (0) 301 81433 – novihori@gmail.com

Wyższa Szkoła Gospodarki (University of Economy)

Organisationen: Icke statligt universitet (icke vinstdrivande) – Polen – Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) – Kontakt  : Joanna Wójtowicz

Ekonomiskt universitet i Bydgoszcz den största icket statliga institutionen för högre utbildning i norra Polen, skapad 1999.

Inom ungdomsområdet erbjuder University of Economy:

– kurser inom både soft and hard skills som förnärvarande är av särskilt stor vikt i ett multinationalt och multikulturellt Europa, målgrupp är de som arbeatr inom fri marknads ekonomi;

– Informerar om Europeiska frågor och utbildar genom att använda olika former av formell och icket-formella metoder, inklusive e-learning and b-learning;

– projeket support, mobilitet för ungdomar och de som arbetar med ungdomar.

Vi söker samarbete med alla som är intresserade av detta område. 

 

Wyższa Szkoła Gospodarki (University of Economy) – ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Poland – +48 52 567 00 69 – centrum.europejskie@byd.pl

Pohjois – Savo region

Private status : Politisk Region – Finland – Kuopio – Contact  : Jari Sihvonen

Pohjois-Savo regionen är beläget i centrala Finland. Huvudkontoret för den Regionala organisationen finns i staden Kuopio.  

Målen för Regionen Pohjois – Savo är :

– Att lyfta de olika kommunernas och regionala organsiationerna ambitioner och mål inom sina nätverk ;

Ha ett nära samarbete med kommunerna I regionen, staten I regionen, EU-kommissionen samt andra utvecklingsorganisationer

– Lyfta fram regionens internationella arbete.

Vi söker gärna samarbete med någon som är intresserade av dessa områden . 

Välkommen att kontakta oss ifall Ni söker en samarbetspartner inom områdena utveckling och internationalisering.

 

The Regional Council of Pohjois-Savo – Sepänkatu 1, 70100 Kuopio – Finland – + 358 17447142622 – kirjaamo(at)pohjois-savo.fi

ADEGUA

Organisationen : Icke vinstdrivande verksamhet med allmönhetens intresse i fokus – Spanien – Baena (Córdoba, Andalusia) – Kontakt  : Raquel Moreno

ADEGUA är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med lokalt ledd lokal utveckling, placerad i ett ruralt område i södra Spanien.  

Inom ungdomsområdet erbjuder ADEGUA :

Icke-formell undervisning för ungdomar (16-30 år) ;

– kurser inom medborgarskap och mobilitet ;

Vägledning för ungdomar kring ERasmus+

-Ungdomsutbyten av olika slag.

Vi samarbetar gärna med de som vill inom detta område. 

Tio personer arbetar inom organisationen : 3 med fokus på ungdomsområdet, varav 1 är erfaren ungdomsledare.

 

ADEGUA – Del Moral, 1, 2º. 14850 Baena – Spain – + 34 957 69 10 84 – rmoreno@adegua.com

Kommun

Skellefteå kommun, Sverige (Skellefteå stad) :

Skellefteå är en stad och en kommun inom regionen Västerbotten i norra delen av Sverige.

Population i staden Skellefteå: 32 775.  

Inom område ungdomar kan Skellefteå kommun erbjuda expertkunskaper inom områdena:

– Ungdomsprojekt så som MediaLab som endast är ett exempel på en rad av projekt och områden vi arbetar inom.

– Ökad medvetenhet bland ungdomar  – Ungdomsfullmäktige där ungdomar har ett direkt inflytande på lokalpolitiken. En metod som vi utvecklat och delger andra kommuner runt om i norra Sverige

– MediaLab och olika interaktiva metoder för att undersöka lokalsamhället samt kunna dela resultaten med olika internationella projektpartners.  

– ungdomsutbyten av olika slag både faktiska och via internet.

Vi söker ständigt nya samarbeten inom detta område. 

Tre personer arbetar med just MediaLab i kommunen: 3 personer med inrikting mot ungdomar varav 2 är erfarna ungdomsledare.

 

Skellefteå kommun – Trädgårdsgatan 2 Stadshuset Skellefteå. Sweden Kontact  + 46 (910)735000  europadirektvasterbotten(at)skelleftea.se

The Rural CENTRE 

Organisationen : icke vinstdrivande organisation – Nordirland – Clogher – UK  – Kontakt  : Heather Mc Laughlin

Rural Centre är en liten icke vinstdrivande organisation med status som välgörande, platsen är clogher en liten by på landsbygden Nordirland.  

INom ungdomsområdet erbjuder Rural Centre:

Utbildnings- och fritidsaktiviteter ;

Utbildningar kring medborgarskap ; 

-olika former av ungdomsutbyten.

Vi söker samarbete med alla som är intresserade av detta område. 

Tre personer arbetar inom organisationen.

 

The Rural Centre – http://www.eurolink-eu.net – +(44) 02885549606 – heather@eurolink-eu.net