Nájdi si partnerskú organizáciu  

Tu si môžeš vybrať potenciálneho partnera pre tvoju skutočnú alebo virtuálnu výmenu.

Táto platforma Ti umožňuje nájsť partnerskú organizáciu s rôznou právnou subjektivitou. Môžeš si vybrať miestne inštitúcie, neziskové organizácie, verejné alebo súkromné inštitúcie…je to na Tebe.

Všetky organizácie pracujú s mladými ľuďmi a sú pripravené na spoluprácu, či už ide o skutočné výmeny, alebo on-line komunikáciu alebo nejaký iný druh spolupráce s mladými ľuďmi. 

Foyer Rural CEPAGE

Private status : non for profit organisation – France – Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) – Contact  : Nathalie Grilli

Foyer Rural CEPAGE is a small non for profit organisation located in a rural area in south of France in a montaneous area.  

In the field of youth, the Foyer Rural CEPAGE offers :

Training courses for unemployed young people (16-25 years) ;

Youth awareness to citizenship using participatory methods of training and education ; 

– youth exchanges both real and virtual ones.

We are ready to cooperate with any kind of partner in these fields. 

Ten people are working in the organisation : 3 dedicated to youth field, 1 of them is an experimented youth leader.

 

 

Foyer Rural CEPAGE – Avenue Miss Pell 06260 Puget-Théniers- France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact @foyer-rural-cepage.com

Foyer Rural CEPAGE

Private status : non for profit organisation – France – Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) – Contact  : Nathalie Grilli

Foyer Rural CEPAGE is a small non for profit organisation located in a rural area in south of France in a montaneous area.  

In the field of youth, the Foyer Rural CEPAGE offers :

Training courses for unemployed young people (16-25 years) ;

Youth awareness to citizenship using participatory methods of training and education ; 

– youth exchanges both real and virtual ones.

We are ready to cooperate with any kind of partner in these fields. 

Ten people are working in the organisation : 3 dedicated to youth field, 1 of them is an experimented youth leader.

 

 

Foyer Rural CEPAGE – Avenue Miss Pell 06260 Puget-Théniers- France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact @foyer-rural-cepage.com

Mesto Šibenik

Právna subjektivita: Samospráva – Šibenik/ Šibenik-Knin County/ Chorvátsko – kontakt: Antonio Barišić

Mesto Šibenik je miestna samospráv, lokálna inštitúcia zodpovedná za plánovanie a implementáciu aktivít súvisiacich s územným plánovaním, ekonomikou a rozvojom podnikania, kvalitou života v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania, v starostlivosti o deti, dopravy, civilnej obrany a iné.  

V oblasti práce s mládežou mesto Šibeník ponúka:

– Tréningové kurzy pre mladých (16-25 roční) ;

– Zvyšovanie povedomia mladých k občianstvu s využitím participatívnych metód v tréningoch a vzdelávaní; 

– Výmena mladých

Sme pripravení spolupracovať s rôznymi partnermi v predmetných oblastiach. 

Mesto Šibenik má 100 zamestnacov : 4 sa venujú oblasti práce s mladými, 1 z nich je skúsený s vedením mladých.

 

 

City of Šibenik – Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik – Croatia – + 385 (91) 2789 766 – antonio.barisic@sibenik.hr

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.

Právnický subjekt: združenie právnických osôb – Slovensko – Košice – Kontakt: Katarína Pezlarová

Regionálna Inovačná Agentúra je situovaná na východnom Slovensku. Jej hlavným poslaním je v rámci uvedeného podporovať a spolupracovať na projektoch najmä so školami, vedecko – výskumnými organizáciami, tretím sektorom, s malými a strednými podnikateľmi, verejnou správou a štátnymi organizáciami,  aktívne podporovať, spracovávať, predkladať, vyhodnocovať a riešiť projekty, realizované školami, vedecko – technickými zložkami, malými a strednými podnikateľmi, tretím sektorom,  všestranne prispievať k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch budovania spoločnej Európy. 

 

 

Regionálna Inovačná Agentúra – Slovenská 26, 040 01 Košice – Slovensko + 421 (0)905 597 254 –  regionalna.inovacna.agentura@gmail.com

Foyer Rural CEPAGE

Private status : non for profit organisation – France – Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) – Contact  : Nathalie Grilli

Foyer Rural CEPAGE is a small non for profit organisation located in a rural area in south of France in a montaneous area.  

In the field of youth, the Foyer Rural CEPAGE offers :

Training courses for unemployed young people (16-25 years) ;

Youth awareness to citizenship using participatory methods of training and education ; 

– youth exchanges both real and virtual ones.

We are ready to cooperate with any kind of partner in these fields. 

Ten people are working in the organisation : 3 dedicated to youth field, 1 of them is an experimented youth leader.

 

 

Foyer Rural CEPAGE – Avenue Miss Pell 06260 Puget-Théniers- France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact @foyer-rural-cepage.com

Wyższa Szkoła Gospodarki (University of Economy)

Právna subjektivita: neštátna univerzita (nezisková) – Poľsko – Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) – kontakt  : Joanna Wójtowicz

Ekonomická univerzita v Bydgoszcz je najväčšou neštátnou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania v severnej časti Poľska, založená v roku 1999.

V oblasti práce s mládežou ekonomická univerzita ponúka:

– vzdelávacie kurzy v oblasti mäkkých a iných zručností, ktoré sú v súčasnosti potrebné v multinárodneja multikulturálnej Európe, zamerané na zvýšenie kvalifikácie potrebnej v trhovej ekonomike.  

– informovanie o európskych záležitostiach,  formálne a neformálne vzdelávanie, vrátane e-learning a b-learning;

– projektová podpora mobility mladých a ľudí, ktorí pracujú s mladými.

Sme pripravení spoupracovať s rôznymi partnermi v predmetných oblastiach.  

 

 

Wyższa Szkoła Gospodarki (University of Economy) – ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Poland – +48 52 567 00 69 – centrum.europejskie@byd.pl

Foyer Rural CEPAGE

Private status : non for profit organisation – France – Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) – Contact  : Nathalie Grilli

Foyer Rural CEPAGE is a small non for profit organisation located in a rural area in south of France in a montaneous area.  

In the field of youth, the Foyer Rural CEPAGE offers :

Training courses for unemployed young people (16-25 years) ;

Youth awareness to citizenship using participatory methods of training and education ; 

– youth exchanges both real and virtual ones.

We are ready to cooperate with any kind of partner in these fields. 

Ten people are working in the organisation : 3 dedicated to youth field, 1 of them is an experimented youth leader.

 

 

Foyer Rural CEPAGE – Avenue Miss Pell 06260 Puget-Théniers- France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact @foyer-rural-cepage.com

Foyer Rural CEPAGE

Private status : non for profit organisation – France – Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) – Contact  : Nathalie Grilli

Foyer Rural CEPAGE is a small non for profit organisation located in a rural area in south of France in a montaneous area.  

In the field of youth, the Foyer Rural CEPAGE offers :

Training courses for unemployed young people (16-25 years) ;

Youth awareness to citizenship using participatory methods of training and education ; 

– youth exchanges both real and virtual ones.

We are ready to cooperate with any kind of partner in these fields. 

Ten people are working in the organisation : 3 dedicated to youth field, 1 of them is an experimented youth leader.

 

 

Foyer Rural CEPAGE – Avenue Miss Pell 06260 Puget-Théniers- France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact @foyer-rural-cepage.com

Miestna samospráva 

Miestna samospráva Skellefteå, Švédsko (Skellefteå komúna) :

Skellefteå je mesto a taktiež miestna samospráva v regióne Västerbotten v severnej časti Švédska.

Populácia mesta Skellefteå: 32 775.  

v oblasti práce s mládežou, Skellefteå miestna samospráva ponúka široké skúsenosti:

MediaLab je jeden z týchto projektov, na ktorej spolupracujeme.

– Uvedomenie k občianskej participácii  – Mládežnícky koncil, kde mladí ľudia majú možnosť ovplyvniť lokálnu politiku. Metóda, ktorú zdieľame s inými samosprávami

– MediaLab využíva interaktívne metódy pri skúmaní lokálnej spoločnosti a zdieľa ich s medzinárodnými partnermi.  

– mládežnícke výmeny – skutočné a virtuálne .

Sme pripravení spolupracovať s rôznymi partnermi v tejto oblasti. 

Na Medilabe pracujú traja ľudia zo samosprávy: 3 sa venujú oblasti mladých ľudí, 2 z nich majú skúsenosti s mládežníckymi lídrami.

 

 

Skellefteå kommun – Trädgårdsgatan 2 Stadshuset Skellefteå. Sweden Contact  + 46 (910)735000  europadirektvasterbotten@skelleftea.se

The Rural CENTRE 

Právna subjektivita: nezisková organizácia – Severné Írsko – Clogher – UK  – Kontakt  : Heather Mc Laughlin

The Rural Centre je malá nezisková organizácia s charitatívnym statusom situovaná v Clogher na vidieku v Severnom Írsku.  

V oblasti práce s mládežou The Rural Centre ponúka:

– Vzdelávanie a rekreačné aktivity;

– Kurzy občianstva a kultúry; 

– mládežnícke výmeny na skutočnej a virtuálnej úrovni.

Sme pripravení na spoluprácu s partnermi v rôznych oblastiach

 

 

The Rural Centre – http://www.eurolink-eu.net – +(44) 02885549606 – heather@eurolink-eu.net