• Брой участници : 18
 • Възраст на участниците : 11 до 22
 • Периодичност на срещите : 1 сесия на всеки две седмици в събота следобед
 • Дата на създаване : 01 септември 2016
 • Местонахождение : Пюже Тение – селски район в Южна Франция
 • Младежки лидери : Alexandra Peyret, Vincent Cazajous & Nathalie Grilli
 • Говорими езици : френски и английски
 • Опит в младежки обмени : Групата е участвала в двустранен обмен в Дания и е посрещала многостранен обмен за миграцията с участници от Франция, Испания, Швеция, България и Северна Ирландия
 • Контакти : paca@free.fr + 33 (0)4 93 03 16 01
 • Мултимедийни инструменти : Френската местна група в Пюже-Тение използва видео-репортажи. Те избират тема, заснемат кадри, сглобяват филм и го разпространяват в социалните мрежи.
 • Събития : Френската група организира или участва в организацията на събития посветени на дебати или информиране по европейски въпроси (европейско гражданство, достъп до информация, мигранти/бежанци…)
 • Обмени : Някои от членовете на френската местна група вече са участвали в младежки обмени в рамките на Програма ERASMUS +, както като домакини, така и като участници в Дания. 
 • Други : Цялата група е в готовност да реализира виртуални обмени с младежи от всички страни на френски и/или английски език. Някои от участниците могат да подпомагат организирането на обмен, за да посрещнат младежи от други страни, в които няма програма подпомагаща обмените. Групата започна издаването на вестник.

Френската местна група реши да работи по 3 основни теми през 2017-2018 година: 

 • Тема 1 : Климатични промени 
 • Topic 2 : Технологии (еволюция, прогрес, въздействие върху човечеството…) 
 • Topic 3 : Манипулиране чрез медиите 

И основната хоризонтална тема : 

 • Основна тема  : Мигранти и бежанци  (самостоятелно пътуващи непълнолетни, манталитет…)

Access to french video reports

Meet the other groups