Meet the other groups :

 • Брой участници : 11

 • Възраст на участниците : 13 до 19

 • Периодичност на срещите : 1 – 2 сесии месечно.

 • Дата на създаване : 01 септември 2016

 • Местонахождение : град Шелефтео

 • Младежки лидери : Jan Hult, Stefan Schönfeldt & Linda Granberg

 • Говорими езици :  шведски и английски

 • Опит в младежки обмени : Групата е участвала в двустранен обмен във Франция и е домакинствала обмен на тема миграция с участници от Франция, Испания, България, Финландия и Северна Ирландия.

 • Контакти : europadirektvasterbotten@skelleftea.se 

 • Мултимедийни инструменти : Шведската местна група в Шелефтео използва видео-репортажи. Те избират тема, заснемат кадри, сглобяват филм и го разпространяват в социалните мрежи и Youtube.

 • Събития : Шведската група организира или участва в организацията на събития посветени на дебати или информиране по европейски въпроси (европейско гражданство, достъп до информация, мигранти/бежанци…)

 • Обмени: Някои от членовете на шведската местна група вече са участвали в младежки обмени в рамките на Програма ERASMUS +, както като домакини, така и като участници във Франция и България.  

 • Others : Цялата група е в готовност да реализира виртуални обмени с младежи от всички страни на английски език. Някои от участниците могат да подпомагат организирането на обмен, за да посрещнат младежи от други страни, в които няма програма подпомагаща обмените.

Шведската местна група избра да работи по 3 главни теми през 2017-2018 година : 

 • Тема 1 : Климатични промени 

 • Тема 2 : Технологии (еволюция, прогрес, въздействие върху човечеството…)

 • Тема 3 : Манипулиране чрез медиите  

И основната хоризонтална тема : 

 • Основна тема : Мигранти и бежанци (самостоятелно пътуващи непълнолетни, манталитет…)