EURO-YOUTH MEDIALAB

“Euro-youth MEDIALAB” to dwuletni projekt finansowany przez europejski program ERASMUS +  kluczowe akcje 2. W projekcie bierze udział 10 partnerów: Bułgaria, Chorwacja, Finlandia,  Francja, Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo), Włochy, Polska, Słowacja, Hiszpania i Szwecja.

Celem projektu jest praca z młodymi ludźmi, którzy będą pełnili rolę Młodych Reporterów, aby odkryć co oznacza dla nich obywatelstwo, a następnie podzielić się swoimi odkryciami z młodzieżą zaangażowaną w projekt MediaLab. Wirtualna platforma umożliwia młodym ludziom dyskusję nad kwestiami, które są ważne dla nich jako obywateli w zmieniającej się Europie.

PARTNERZY PROJEKTOWI

Wielosektorowe partnerstwo składa się z 10 organizacji, w tym 5 stowarzyszeń, 3 lokalnych / regionalnych władz, 1 uniwersytetu i 1 regionalnego centrum innowacji, pochodzących z:

Bułgaria Chorwacja Finlandia Francja Włochy
Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo) Polska Słowacja Hiszpania Szwecja

Działając na obszarach wiejskich, a także w największych miastach, świadcząc swoje usługi na obszarach konfliktów religijnych, a także w regionach, w których bezrobocie wśród młodzieży wynosi ponad 55%, partnerzy postanowili połączyć swoje umiejętności, ekspertyzy i wiedzę, aby opracować tę nową strategię.

Czytaj więcej o partnerstwie

 Raporty Multimedialne

Po wyborze kluczowych kwestii, które chcą zbadać, każda z 10 lokalnych grup młodych reporterów tworzy raporty multimedialne, aby podzielić się swoimi odkryciami.

Raporty multimedialne są udostępniane lokalnie oraz innym partnerom online, aby dzielić się problemami, pomysłami i badaniami w każdym regionie.

MŁODZI REPORTERZY

Każdy z 10 partnerów będzie współpracował z lokalną grupą składającą się z 10-20 młodych ludzi z różnych środowisk.

Partnerzy będą wspierać młodzież w roli młodych reporterów, którzy aktywnie będą kierować projektem, aby:

  • Zidentyfikować kluczowe problemy UE, które chcą zbadać w swoim regionie
  • Zbadać potrzebne informacje przez komunikację z dużą liczbą lokalnych podmiotów ze wszystkich sektorów
  • Stworzyć raporty multimedialne, aby dzielić się informacjami z innymi młodymi ludźmi zarówno lokalnie, jak i z resztą partnerów
  • Podnieść świadomość społeczną na temat wspólnych problemów UE, takich jak migranci
  • Wpłynąć na lokalną społeczność i całe społeczeństwo

& DEBATY

Dziesięć lokalnych grup będzie współpracować w celu omówienia jednej wspólnej kwestii: migracji i dyskusji podczas debaty online i wymiany wirtualnej. Po przeanalizowaniu problemu online ze swoimi partnerami każda lokalna grupa młodych reporterów poprowadzi debatę na szczeblu lokalnym i przygotuje raport wideo.

PLATFORMA ONLINE

Celem platformy jest wsparcie wirtualnej wymiany pomiędzy lokalnymi grupami młodych reporterów, dzielenie się raportami multimedialnymi oraz ożywienie wspólnej debaty w sprawie migrantów w Unii Europejskiej.

Daje także możliwość każdej organizacji działającej z młodzieżą, aby:

  • Zarejestrować dowolną lokalną grupę do wykorzystania całości lub części strategii w celu zaangażowania młodzieży opracowanej w ramach tego projektu
  • Zidentyfikować potencjalnych partnerów do zorganizowania wirtualnych lub rzeczywistych wymian młodzieży z lokalnymi młodymi reporterami już zaangażowanymi w ten projekt
  • Wykorzystać raporty multimedialne przygotowane przez lokalne grupy młodych reporterów jako narzędzia pedagogiczne do pracy z własną młodzieżą
  • Zaproponować międzynarodową debatę na temat wspólnych europejskich problemów z jakimi spotyka się młodzież, aby promować wspólne wartości
  • Pracować w ramach partnerstw międzysektorowych

WIRTUALNE WYMIANY vs RZECZYWISTE WYMIANY

Młodzież z każdej z lokalnych grup będzie współdziałać z pozostałymi grupami młodzieży w ich regionach, aby podzielić się swoimi raportami multimedialnymi, punktami widzenia, informacjami itd. Młodzież z lokalnych grup we Francji, Szwecji, Hiszpanii, Bułgarii, Irlandii Północnej i Finlandii skorzysta również z udziału w rzeczywistych wymianach. Podczas dwuletniego programu sześciu partnerów weźmie udział w wymianach młodzieżowych, w których będzie uczestniczyć 5 młodych osób i jeden lider z każdego regionu.                  

 Zobacz to w wideo !