EURO-YOUTH MEDIALAB

 

 

 

 

 

“Euro-youth MEDIALAB” je dvogodišnji projekt kojeg financira europski program ERASMUS+.

Projekt ima 10 partnera i to iz: Bugarske, Hrvatske, Finske, Francuske, Sjeverne Irske (UK), Italije, Poljske, Slovačke, Španjolske i Švedske.

Cilj projekta je rad s mladima koji će djelovati kao mladi reporteri, kako bi istražili što znači biti europski građanin i kako bi razmijenili informacije s drugim mladima uključenima u projekt. Virtualna platforma omogućuje da razgovaraju o pitanjima koja su im važna kao građanima u promjenjivoj Europi.

PROJEKTNI PARTNERI

Multisektorsko partnerstvo čini 10 organizacija uključujući: 5 udruga, 3 lokalna / regionalna tijela, 1 sveučilište i 1 regionalni inovacijski centar iz sljedećih zemalja:

Bulgarska Hrvatska Finska Francuska Italija
Sjeverna Irska (UK) Poljska Slovačka Španjosa Švedska

Radeći u ruralnim područjima, kao i u najvećim gradovima, pružajući uslugu u područjima vjerskih sukoba, kao i u regijama u kojima nezaposlenost mladih iznosi više od 55%, članovi partneri odlučili su udružiti svoje vještine, stručnost i znanje u razvoju ove strategije.

Više o partnerstvima

Europe direct članstvo : velika prednost projekta je što su svi njegovi članovi dio Europe direct mreže. To će jamčiti veće širenje rezultata među svim europskim regijama.

 Multimedijalni izvještaji

  Nakon određivanja ključnih pitanja o kojima žele istraživati, svaka od 10 lokalnih skupina mladih reportera izradit će multimedijska izvješća kako bi podijelila svoja otkrića i saznanja.

Multimedijska izvješća dijele se lokalno te virtualno sa ostalim partnerima kako bi razmijenili probleme, ideje i istraživanja unutar svake regije.

MLADI REPORTERI

 

Svaki od 10 partnera radit će s lokalnom grupom od 10 do 20 mladih iz različitih skupina.

  Partneri će podupirati sudionike da djeluju kao mladi reporteri kako bi aktivno pokrenuli projekt u smjeru:

  • Identificiranja ključnih EU pitanja koja žele istražiti u svojoj regiji.
  • Istraživanja potrebnih informacija povezujući se s velikim brojem lokalnih sudionika u svim sektorima.
  • Izrade multimedijskih izvješća za razmjenu informacija s drugim mladim ljudima kako lokalno tako i kroz projekt.
  • Podizanja svijesti javnosti o zajedničkim EU pitanjima kao što su migranti.
  • Utjecaja na njihovu lokalnu zajednicu i šire društvo.

& DEBATES

  Deset lokalnih grupa surađivat će ​​u debati o jednom zajedničkom pitanju –  migraciji, a također će o tome raspravljati tijekom virtualnih debata i virtualne razmjene informacija. Nakon što virtualno istraže problem sa svojim partnerima, svaka grupa mladih reportera iz pojedine regije održat će raspravu na lokalnoj razini i izraditi video izvješće.

ONLINE PLATFORMA

 Cilj ove platforme je podrška virtualne razmjene među lokalnim skupinama mladih reportera kako bi lakše dijelili svoje multimedijalne izvještaje i potaknuli zajedničku raspravu o pitanjima migranata u EU.

Također, pruža mogućnost bilo kojoj organizaciji koja djeluje na području mladih da:

  • Otvara mogućnost korištenja strategije razvijene ovim projektom za bilo koju udrugu koja radi s mladima.
  • Prepozna potencijalne partnere kako bi organizirali virtualne ili stvarne razmjene mladih s lokalnim mladim reporterima koji su već uključeni u ovaj projekt.
  • Koristi multimedijska izvješća koja su produkcija lokalnih skupina mladih reportera kao pedagoški alati za rad s vlastitom skupinom mladih.
  • Predlaže transnacionalnu raspravu o zajedničkim europskim pitanjima među mladima kako bi se poticalo dijeljenje zajedničkih vrijednosti.
  • Radi u okviru transsekcijskih partnerstava.

 

RAZMJNE MLADIH vs. VIRTUALNA DRUŽENJA

  Mladi iz svake od lokalnih skupina će zajedno s ostalim grupama mladih u svojim regijama razmijeniti multimedijalne izvještaje, točke gledišta i zatražiti potrebne informacije. Mladi iz lokalnih skupina u Francuskoj, Švedskoj, Španjolskoj, Bugarskoj, Sjevernoj Irskoj i Finskoj također će imati koristi od sudjelovanja u stvarnoj razmjeni. Tijekom dvogodišnjeg programa ovih 6 partnera sudjelovat će u razmjenama mladih, a to će uključivati ​​5 mladih i 1 voditelja iz svake regije.       

 Pogledaje u videu !