Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/3/d202825636/htdocs/eym/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6230
UK-NI LG | Euro-Youth MEDIALAB

 

 Upoznajte druge grupe :

 • Broj mladih : 15

 • Starost grupe : 1od 11 do 22

 • Periodičnost sastanaka : 1 sastanak mjesečno petkom

 • Datum nastanka : 01. rujna 2016.

 • Lokacija : Dungannon, County Tyrone, Sjeverna Irska

 • Mladi novinari reporteri : Matt Graham & Heather McLaughlin

 • Jezik : Engleski

 • Iskustvo u razmjeni : Grupa je sudjelovala u razmjeni s Bugarskom, Francuskom, Španjolskom i Švedskom u Nici u Francuskoj u listopadu 2016. te su raspravljali o migraciji.

 • Kontakt : heather@eurolink-eu.net  + 44 (0) 2885549606

 • Multimedijalni Alati: Grupa se sastaje da raspravljaju o temama koje ih zanimaju, potom ih istražuju i intervjuiraju stručnjake. Potom rade multimedijalne sadržaje o temama koje stavljaju na društvene mreže.

 • Eventi : Grupa se sastala s migrantima iz svoje regije te su izabrali predstavnike koji će raspravljati o problemu migracije, građanstva i ostalim problemima u Europi. 

 • Razmjene : Neki mladi sudjelovali su u ERASMS+ razmjeni u Francuskoj u listopadu 2016. s drugim mladima iz Švedske, Bugarske, Španjolske i Francuske. Druga grupa mladih sudjelovat će u razmjeni u Švedskoj u lipnju 2017. s mladima iz Francuske, Bugarske, Španjolske, Finske i Slovačke.

 • Drugi : Grupa mladih zainteresirana je za ostvarivanje kontakta s mladima iz Europe u sklopu virtualne razmjene u svrhu rasprave o idejama i istraživanju potencijalnih budućih razmjena.

Francuska lokalna grupa odlučila je raditi na 3 specifične teme 2017-2018 : 

 • Tema 1 : Klimatske promjene 

 • Tema 2 : Tehnologija (evolucija, napredak, utjecaj na čovječanstvo…) 

 • Tema 3 : Manipulacija masovnih medija 

I glavna transverzalna tema : 

 • Glavni problem : Migranti i izbjeglice (izolirane manjine, mentalitet…)

 

 Meet the other groups :

 • Number of youth : 15

 • Age in the group : 11 to 22

 • Periodicity of meetings : 1 session once per month on a Friday

 • Date of création : 01st September 2016

 • Localization : Dungannon, County Tyrone, Northern Ireland

 • Youth workers : Matt Graham & Heather McLaughlin

 • languages spoken : English

 • Experience in youth exchanges : The group participated in an exchange with Bulgaria, France, Spain, Sweden in Nice, France in October 2016 to discuss migration.

 • Contact : heather@eurolink-eu.net  + 44 (0) 2885549606

 • Multimedia Tools : The group meet to discuss topics of interest to them, they reresearch the topic and interview experts. They create a multimedia report of the topic which they circualate through social media.

 • Events : The group meet with migrants in their region and elected representatives to discuss issues of migration, citizenship and other European issues. 

 • Exchanges : some youth  participated in an Erasmsu+ exchange in France in October 2016 with youth from Sweden, Bulgaria, Spain and France. Another group of youth will participate in an exchange in Sweden in June 2017 with yout from France, Bulgaria, Spain, Finland and Slovakia.

 • Others : The youth group is very keen to make contact with other youth throughout Europe as part of a virtua exchange to share and discuss ideas in English and to explore psooible future  youth exchanges. 

The french local group has decided to work on 3 specific topics for 2017-2018 : 

 • Topic 1 : Migrants; Peace Building and citizenship

 • Topic 2 : Technology (evolution, progress, impact on human being…) 

 • Topic 3 : Mass Media manipulation 

And a main transversal topic : 

 • Main Issue  : Migrants and refugees  (isolated minors, mentality…)