Upoznajte druge grupe :

 • Broj mladih : 18

 • Starost grupe : od 11 do 22

 • Periodičnost sastanaka : 1 put svaka 2 tjedna subotom popodne

 • Datum nastanka : 01. rujna 2016.

 • Lokacija : Puget-Théniers – ruralno područje u južnoj Francuskoj (Alpes-Maritimes)

 • Mladi novinari reporteri : Alexandra Peyret, Vincent Cazajous & Nathalie Grilli

 • Jezici : Francuski, Engleski

 • Iskustvo u razmjenama mladih : Grupa je imala bilateralnu razmjenu u Danskoj i bila domaćin multilateralnoj razmjeni o Migraciji (Francuska, Španjolska, Švedska Bugarska, Sjeverna Irska)

 • Kontakt : ed.paca@free.fr  + 33 (0)4 93 03 16 01

 • Multimedijalni Alati : Francuska lokalna grupa u Pugetu izrađuje video reportažu. Odlučuju o temama, snimaju videa te ih dijele putem društvenih mreža.

 • Eventi : Francuska lokalna grupa organizira ili sudjeluje u organizaciji javnih događanja posvećenih debatama ili davanju informacija o problemima u Europi (europsko građanstvo, pristup informacijama, migranti/izbjeglice…)

 • Razmjene : Neki mladi u francuskoj lokalnoj grupi već su imali benefite od razmjene mladih unutar ERASMUS+ programa, kao gosti sudionici. Neki od njih upoznali su dansku mladež u Danskoj izvan ERASMUS+ programa. 

 • Drugi : Cijela grupa sprmena je na realizaciju virtualnih razmjena s bilo kojom mladeži koja dolazi iz bilo koje zemlje u Engleskoj i/ili Francuskoj. Neki od njih su spremni, uz podršku organizacija, biti domaćini drugim mladima koji dolaze iz drugih zemalja, ako tamo ne postoji program koji podržava razmjenu. Pokrenuli su novine.

Francuska lokalna grupa odlučila je raditi na 3 specifične teme 2017-2018 : 

 • Tema 1 : Klimatske promjene 

 • Tema 2 : Tehnologija (evolucija, napredak, utjecaj na čovječanstvo…) 

 • Tema 3 : Manipulacija masovnih medija 

I glavna transverzalna tema : 

 • Glavni problem : Migranti i izbjeglice (izolirane manjine, mentalitet…)