Meet the other groups :

 • Брой участници : 12
 • Възраст на участниците : 16-22 години
 • Периодичност на срещите : 2 сесии месечно
 • Дата на създаване : септември 2016
 • Местонахождение : Bydgoszcz – Бигошец, Полша
 • Младежки лидери : Joanna Wójtowicz, Bartłomiej Giziński
 • Говорими езици : полски, английски
 • Опит в младежки обмени : Все още не
 • Контакти : mpe@byd.pl, +48 52 567 00 69
 • Мултимедийни инструменти : Полската местна група в Бигошец използва видео-репортажи. Те избират тема, заснемат кадри, сглобяват филм и го разпространяват в социалните мрежи:

Видео “Украйна и Полша – млади хора на прага на Европа“: https://youtu.be/qBd4HnGLRJM (Целта на това видео е да покаже желанието на Украйна за сближаване с ЕС, както и да отговори на ключовия въпрос: Кой е съвременния европеец? Може ли всеки да бъде гражданин на Европа?)

Видео за Европейския младежки парламент в Бигошец: https://www.youtube.com/watch?v=RoX9Kq21acs&feature=youtu.be

 • Събития : До момента полската местна група е провеждала дебати само в рамките на групата, но членовете биха организирали и участвали в местни или международни дебати по европейски въпроси (европейско гражданство, достъп до информация, мобилност, мигранти/ бежанци…)
 • Обмени : До момента полската група няма опит в младежки обмени, но членовете са готови да посетят или посрещнат младежки групи, за да научат и споделят своите мнения и опит.
 • Други : Цялата група е в готовност да реализира виртуални обмени с младежи от всички страни на английски език. Някои от участниците могат да подпомагат организирането на обмен, за да посрещнат младежи от други страни, в които няма програма подпомагаща обмените.

Полската местна група избра да работи по 2 основни теми през 2017-2018 година : 

 • Тема 1 : Европейско гражданство и ценности
 • Тема 2 : Мигрантите в ЕС

 

Други интереси на членовете на групата са:

пътувания, филми/TV сериали, колоездене, рисуване, игри, музика, езда, история, политика, дипломация, спорт